Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сурагчдын логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУИС. Мэргэжлийн дидактикийн сургалт судалгааны төв

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2004-05-18

Илтгэлийн хураангуй: Физикийн чанарын бодлого бодох арга зүйн асуудлыг хоёр төрлийн хүрзний тухай бодлого дээр авч үзэв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн