Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгоход Газарзүйн сургалтын үүрэг ач холбогдол"

Илтгэсэн хурлын нэр: "БУС-60" олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Сэр-Од

Хамтран илтгэгч: [Е.Батчулуун:04.GTD090]

Илтгэсэн огноо: 2011-10-04

Илтгэлийн хураангуй: Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгоход Газарзүйн хичээлийн үүрэг ач холбогдолыг ЕБД сургуулийн газарзүйн хичээлийн агуулгад харьцуулалт хийх байдлаар гаргахыг оролдов.


Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: Ц.Сэр-Од