Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даасан үйл ажиллагааг зохион байгуулах асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУИС-ийн Ховд дахь салбар сургуулийн Физик математикийн багш нарын семинар

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2003-04-22

Илтгэлийн хураангуй: Оюутны бие даасан үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга хэлбэрүүдийг онолын талаас өгүүлж, даасан ангид явуулсан судалгааны үр дүнг өгүүлэв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн