Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Монгол гэр-Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох нь"

Илтгэсэн хурлын нэр: "БУС-60" олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Сэр-Од

Хамтран илтгэгч: [Х.Цогбадрал:04.GTD040]

Илтгэсэн огноо: 2011-10-04

Илтгэлийн хураангуй: Монгол гэр аялал жуулчлалд байршлын хэрэгсэл болон ашиглагдаж буй байдал, цаашид сайжруулах боломж, олон улсын аялал жуулчлалд хэрэглэгдэж буй байршлын хэрэгслийн төрөл ангилал


Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: Ц.Сэр-Од