Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Япон хэлний нийлмэл үйл үгийг судалсан нь
''Дэлгэцийн эргономик"
"РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СОМОНА ТЭШИГ БУЛГАНСКОГО АЙМАКА (МОНГОЛИЯ)"
"К вопросу экодизайна и экологии в Монголии"
''Дизайн зохион бүтээлтийн тэнхмийн мэргэжлийн сургалтын чиг хандлага"
Чойбалсан хотын хөрсний байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа
Бусдын соёл, шашин шүтлэг, үзэл бодлыг хүндэтгэх соёлыг төлөвшүүлэх асуудалд
"Монгол орны экодизайны асуудалд"
"Из сопоставительного исследования ювелирного и кузнечного искуссгва"
"3 хэмжээст өгөгдлийг дүрслэх аргууд"
Англи хэлний бусмэргэжлийн ангиудын англи хэлний сургалтад нэмэрлэх зарим санал
Гештолт онол дүрслэх урлаг дизайнд нөлөөлөх нь
Эрэгтэй гимнастикчдын бие бялдрын тусгай бэлтгэлжилтийг судалсан нь”
Хавсрага урлагийн орчин үеийн чиг хандлага
Гадаад хэлний бодлого
Монгол урчуудын урлах орчны онцлог
Түүх, нийгмийн ухааны мэргэжлийн дидактикийн асуудалд
Дархны урлалын харьцуулсан судлагааны дүгнэлт.
МУБИС-ийн Гадаад хэлний сургалт судалгааны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв
Comparison of the adsorption activity of chromium from tannery wastewater by Pinus activated carbon and Silicon-organic polymer PSTM-3T
ПСТМ-3Т шингээгч ашиглан усан дахь хүнд, хортой металлуудыг шингээх идэвхийн судалгаа
Арьс, ширний үйлдвэрийн хаягдал усан дахь хром (VI)-ийг цахиур органик шингээгч ашиглан шингээх адсорбцийн судалгаа
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФЛОРЫ ТОСОН ХУЛСТАЙ (ВОСТОЧНАЯ МОНГОЛИЯ)
---------------
<<
1 2 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
>>