Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хугацаан цувааны хазайлт ба завсрын компонентуудыг хасах, үнэлэх

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ч.Зоригт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2004-04-23

Илтгэлийн хураангуй:  

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Зоригт