Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Япон хэлний найруулан бичих зүйн хичээлд “Peer Response” аргыг ашигласны үр дүн”
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг утгын талаас авч үзэх нь
Оюутнуудын зохион бичлэгээс харсан “Peer Response” аргын үр дүн
“Монгол оюутнуудын япон хэлний дүрмийг сурах үйл явц”
“Гадаад хэл суралцахуйн онолын үүднээс дүрэм заахын ач холбогдлын тухай өгүүлэх нь”
“Өсвөрийн тамирчдын хөдөлгөөний эвслийн түвшинг судалсан нь”
“Орос хэлний “который” холбоосыг заах аргын тухайд
“Сургуулийн бага ангийн хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийн түвшингийн судалгаа”
Culture specific pedagogy for contextual teaching and learning.
Урвуу ба шугаман алслалтын харьцуулсан судалгаа
“Биеийн тамирын багшийг хөгжүүлж, чадавхийг дээшлүүлэх асуудалд”
Бадминтоны залуу тамирчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийг тусгай тест ашиглан судалсан нь
Дэлхийн шилдэг эрэгтэй байт сур харвааны тамирчдийн харвах хугацаанд хийсэн дүн шинжилгээ
"технологийн боловсрол нь эдийн засаг, санхүүгийн боловсролтой холбогдох нь"
Хүч хөгжүүлэх арга зам
МОНГОЛ СОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ НЬ
Бодибилдингийн тамирчдын бие бялдрын хөгжилтөнд хийсэн судалгаа
Бүх шатны боловсролын байгууллагын биеийн тамир, спортын ажлын өнөөгийн байдал, шинэчлэлийн асуудал
-“Оёдлын технологи хичээлийн мэдээллийн агуулгыг боловсронгуй болгох үндэс”
Improving Learner’s Reading Comprehension Skills by using SQ3R Strategy
Асуултаар хэрхэн оновчтой чиглүүлэх вэ?
“Хэвлэл ашиглан англи хэлний хичээлийг заах нь”
---------------
<<
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
>>