Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол бичгийн фонтуудыг боловсронгуй болгосон нь

Илтгэсэн хурлын нэр: “Шинэ нийгэмд хандсан багш боловсролын асуудлууд”

Илтгэгч:  Д.Соронзон

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2008-05-01

Илтгэлийн хураангуй: Монгол бичгийн фонтуудыг шинээр боловсруулж, мөн зарим хуучин фонтын алдаа дутагдлыг сайжруулсан тухай

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #үсгийн фонт #Монгол бичиг

Хавсаргасан файл:

2008.pdf;


Илтгэл нэмсэн: Д.Соронзон