Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Пугэда, далпу, хэпу" үгийн гарал (Орчуулж хэрэлцүүлсэн илтгэл)
Смарт боловсрол (Орчуулж хэлэлцүүлсэн илтгэл)
“ Технологийн сургалт нь хувь хүний өв капиталыг бүрдүүлэх үндсэн хэрэглүүр мөн”
“半A半B” БҮТЭЦ БОЛОН ХОЛБОГДОХ БҮТЦИЙН ХАРЬЦУУЛАЛ
Асрамжийн үйлчилгээний байгууллагад амьдарч буй хүүхдүүд, тэдний гэр бүлийн харилцаа холбоо
Технологийн боловсролын уламжлал шинэчлэлийн асуудалд
“一边……一边”在蒙古语种对应方式
"Дизайны ойлголтын уламжлал, шинэчлэлийн асуудалд"
Монгол шатрын дүрсийн зарим онцлог
Монгол, солонгос хэлний авиа дуурайх үгийн хэлбэрийг харьцуулан судлах нь
Чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бэлдмэл (BIN-5)-ийн хими технологи болон химийн зарим анализ судалгаа
Микроконтроллерын лабораторын ажлууд
Солонгос хэлний багш мэргэжлийн өнөөгийн байдал ба цаашдын чиг хандлага
“Дизайны 4 үндсэн зарчим”
“Инновационные методы обучения компьютерной графике"
Янз бүрийн хэлбэр бүхий дохиог компьютерт загварчлах нь
“Virtual University”
“Social Effects of Modern Advertising”
2) Япон хэлний туршилт хичээлийн үр дүнг танилцуулах нь
Орчин үеийн үг бүтэхэд орчуулгын үүрэг - Хятад хэлний жишээн дээр - (Орчуулж хэлэлцүүлсэн илтгэл)
“Хийсвэр бодит байдал”
"Дизайны сургалтын зарим асуудалд"
Багш бэлтгэдэг их сургуульд хүний эрхийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал
"ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА ТОСОН ХУЛСТАЙ (МОНГОЛИЯ)"
---------------
<<
1 2 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
>>