Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
analisis of the results of basic course Mathematics Examination for 2th year students and Findings

Илтгэсэн хурлын нэр: 2th joint conference on mathematics, mathematics Education and Economics

Илтгэгч:  Л.Даваажаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-06-24

Илтгэлийн хураангуй: оюутны сурлагын дүн элсэлтийн оноо, улсын шалгалтын дүнтэй хэрхэн хамааралтай байгааг илрүүлэх

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Л.Даваажаргал