Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Гадаад хэлний хичээлээр суралцагчдыг үнэлэх нь”
Removal study of chromium (VI) in aqueous media from tanning industrial wastewater by using silicon-organic polymer
хуралд “Англи хэлний үгийн санг хэрхэн сонирхолтой хэлбэрээр заах вэ”
Проблемы перевода художественной литературы на монгольский язык
“Бага ангийн хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийг хэл яриатай холбон хөгжүүлэх нь”
Боловсролын байгууллагын сүлжээний зохион байгуулалтын харьцуулсан судалгаа
Анхан шатны суралцагчдад ханз үсгийг заах аргачлал
Монгол, хятад хэлний цаг заасан дайвар үгийн харьцуулал
Малайзын хүрээлэн буй орчны боловсрол түүний ирээдүйн хөгжил ба уриалгууд
Учебники по русскому языку и страноведение
Проблемы подготовки педагогов-русистов для школ и вузов Монголии
К вопросу об особенностях методики преподавания русского языка в монгольской аудитории
К вопросу об учёте актуального членения предложения при обучении монгольских студентов русскому языку
Холын зайн гүйлтийн техник
日本語教員養成課程の現状と課題(モンゴル国立教育大学)
Хүүхдийн хөнгөн атлетик
Оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх арга зүйн асуудал
ОЮУТНЫ БИЕ ДААХ АЖИЛД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГЭЭС
Synthesis of Regioselectively-Hetero Labeled γ-Cyclodextrins as a Fluorescent Biochemical Sensor
“Гадаад хэлээр ярьж бичих явцад оюутны гаргадаг алдаа нь тэдний сурах идэвх, хүсэл сонирхолд нөлөөлөх нь” /илтгэл/
“Акробатикийн үндсэн дасгалд гарын түлхэлт нөлөөлөх нь”
УРАН ОЛЗВОРЛОХ ДИНАМИКИЙН АНАЛИТИК ПРОГНОЗ
Солонгос хэлний дуудлагын заах арга
---------------
<<
1 2 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
>>