Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Малын өтөг бууц ялгадасаас биохий гарган авах боломж судалгаа
Төмснөөс ус гарган авах боломж , физик химийн анализын дүн
Бог малын цагаан мөгөөрснөөс хондратин сульфат гарган авах судалгаа
Хүнсний нэмэлт ( Е)-ийн хэрэглээ, хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь
МОДОН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТҮҮХ
Оюутнуудын мансууруулах бодисын талаарх мэдлэг, хандлагыг судалсан дүнгээс
“МОНГОЛ НУТАГ ДАХЬ МОДЛОГ МАТЕРИАЛЫН АНХНЫ ТАРХАЛТААС МОДОН ОНЬСОН ТЕХНИК ХҮРТЭЛ”
Water obtained from potatoes and its results of physician and chemical
Сургалтанд конструктивизмын үзэл санааг тусгах нь
Technological study of chondroitin sulfate obtained from windpipe of goats “
Тогтвортой хөгжил ба оюутны 70 мянга
Бөхийн спортоор хичээллэдэг тамирчдын стрессийг түвшинг PSM тестээр тодорхойлох нь
Суралцагчдын сурах хэв маягийг тодорхойлох, түүний ач холбогдлыг илрүүлэх
Проблемы подготовки учителей и преподавателей русского языка в Монголии
An English Club as an effective way to reinforce language learning
Хэл ярианы соёлын зарим асуудалд
Вводные слова как межфразовые скрепы текста.
Монгол үндэсний хувцасны хөгжлийн өнөөгийн чиг хандлага
Collaborative learning
ЕБС-ийн багшийн хангамж, чанарыг үнэлэх судалгааны зарим үр дүн
Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэхэд оюутны оролцоо хэрхэн байгааг тодорхойлох /БТС-ийн жишээн дээр/
Залуу багш, судлаачдын орос хэлний боловсролд
"ЕБС-ийн Бялдаржуулах хичээлд гарч буй хүндрэл, бэрхшээлийн судалсан нь"
“Гадаад хэлний сургалтад хамтран суралцахуйн аргыг ашиглаж байгаа байдал болон тулгамдсан асуудлууд”
---------------
<<
1 2 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
>>