Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Бялдаржуулах төвд хичээллэгчдийн хэрэгцээ сонирхолыг судалсан байдал”

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн БТС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Номин

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2006-04-16

Илтгэлийн хураангуй: Сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэнддээ анхаарах хүмүүсийн тоо олширсонтой холбоотойгоор "Бялдаржуулах төв"-үүд олноор нээгдсээр байна. Иймээс "Бялдаржуулах төв"-д хичээлэгчдийн хэрэгцээ сонирхолыг судлах шаардлагй зүй ёсоор гарч байна. Судалгааг дөхөмтэй түүвэрлэлтээр   асуулга анкетын аргаар явуулж дүн шинжилгээ хийсэн болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #төлбөр #байршил #эрүүл мэндийн аэобик

Илтгэл нэмсэн: Б.Номин