Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Augmented Reality (Өргөжүүлсэн бодит байдал)

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэдээлэл зүйн боловсролын онол, арга зүйн асуудал

Илтгэгч:  Ц.Нямсүрэн

Хамтран илтгэгч: Б.Уугангэрэл

Илтгэсэн огноо: 2013-04-26

Илтгэлийн хураангуй:

AR нь виртуал орчны(Virtual environment эсвэл Virtual Reality) нэг хэлбэр юм. Виртуал орчны технологиуд нь хэрэглэгчдийг хиймэл орчинд бүрэн оруулдаг. Виртуал орчинд байгаа хэрэглэгч бодит орчныг хардаггүй. Үүний эсрэг, AR нь бодит ертөнцөд виртуал обьектыг давхар харуулдагаараа хэрэглэгчдэд бодит ертөнцийг харах боломж олгодог.  Үүний нэг жишээ бол google- нүдний шил юм.Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #virtual community #Augmented reality #Virtual reality #QR code #GPS #mixed reality #AR

Илтгэл нэмсэн: Ц.Нямсүрэн