Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ч.Зоригт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-04-23

Илтгэлийн хураангуй:  

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Зоригт