Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хэлний “өвгөн” хэмээх үгийн гарлыг мөшгөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: “Хэл зохиол судлал - 2009”

Илтгэгч:  Д.Соронзон

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-01

Илтгэлийн хураангуй: Монгол хэлний "өвөг" гэдэг үгийн хэрхэн үүссэнийг тайлбарлав. 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #үгийн гарал судлал #өвөг гэдэг үг #гарлыг мөшгөх

Илтгэл нэмсэн: Д.Соронзон