Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хэлний хүний эшийн хэдэн нэр хэрхэн үүссэнийг тайлбарлах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Хэл зохиол судлал - Залуу үе 2013

Илтгэгч:  Д.Соронзон

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-10-07

Илтгэлийн хураангуй: Тус илтгэлд монгол хэлний эшийн зарим нэр хэрхэн үүссэнийг тайлбарлав.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүний эшийн нэр

Илтгэл нэмсэн: Д.Соронзон