Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлнээс монгол хэлэнд буух зарим асуудалд
ПСТМ-3Т шингээгчийн зэс (II) ионыг шингээх процессын кинетик судалгаа
Багш мэргэжлийг сонгож байгаа сэдлийг суралцах чадвартай холбож судалсан дүнгээс
ПСТМ-3Т шингээгчийн зэс (II) ионыг шингээх идэвхийн судалгаа
Англи, Монгол хэлний адилтгал (Similes), зүйрлэлийн (Metaphors) хэрэглээ
Амны хөндийн нянгийн эсрэг биологийн идэвхит цай гарган авах хими- технологийн судалгаа
"ХЭЦҮҮ ТЭЭГ ОРЧМЫН ЭМИЙН УРГАМАЛ"
ПСТМ-3Т сорбентын хүнд, хортой металлын EDS/SEM-ийн судалгааны үр дүнгээс
Ахуйн нөхцөл халуун ус бий болгох нь
RESULT OF THE PHARMACOLOGICAL STUDY OF BIN-5, ANTI-DIABETIC PREPARATION
Ургамлын аймаг, ургамлын ангилал зүйн судалгаа
Хүнд металлаар бохирдсон хаягдал усыг Цахиур органик полимер ашиглан цэвэршүүлэх боломж
Монгол орны( Хэнтий аймгийн ) зарим хайлуур жоншны харьцуулсан судалгаа
Улс төрийн намын гишүүнчлэлийн зарим асуудал
Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал усан дахь хром (VI)-ын агуулгыг бууруулахад ПСТМ-3Т шингээгчийг ашиглах боломж
Монгол ямааны мөгөөрснөөс хондратин сульфат гарган авах технологийн судалгаа
Хүнсний нэмэлтийн хэрэглээ , зарим хүнсний дээжинд (Е) нэмэлт тодорхойлсон анализын дүн
“Монгол орны согооворын трибын (Bromeae Dum.) зарим ургамлын тоосны морфологийн онцлог”
How to improve students’ motivation using by “Jig saw
Англиар ярьж сургах асуудалд
Дундговь аймгийн зарим үнэрт ургамалаас эфирийн тос гарган авах судалгаа
Англи хэлний хичээлийн бие даалтад хандах оюутны хандлага
---------------
<<
1 2 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
>>