Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МОНГОЛЫН “КУБИСТ” УРАН ЗУРГИЙН ДҮР ДҮРСЛЭЛИЙН ОНЦЛОГТ ХИЙСЭН СУДАЛГАА
МУБИС-ийн БТС-ийн нэгдүгээр курсийн оюутнуудын суралгын амжилтыг харьцуулсан нь
Фарадейн хуулийн загвар лаборатори. О.Лхагва нар
Цахилгааны загвар лаборатори бүтээхүй. П.Энхцэцэг нар.
Ньютоны 2-р хуулийг “нээх” загвар лабораторийн ажил. О.Лагва нар.
• Монгол орны гардалавчтан (Chiroptera)-ы судалгааны дүнгээс.
Оюутны бие даах ажилд хийсэн судалгааны зарим үр дүнгээс
МХТ-ийг боловсролд хэрэглэх олон улсын бодлого, түүнд хийсэн судалгаа
“Спортын сэтгүүлзүй мэргэшсэн салбар болох нь” онлайн лекц .
Спортын сэтгүүлзүйн эрэлт хэрэгцээ Монголд
"Багш мэргэжлийн цогц чадамж"-ийг төлөвшүүлэхэд МХТ-ийн хичээлүүдийн гүйцэтгэх үүрэг
Орчуулга: Эрчим хүч болон мэдээллийн хоорондох харилцах хамаарал
Орчуулга: "Онлайн видео лекцээс суралцах нь"
Хичээлийг судалгаа шинжилгээний аргаар явуулсан туршилт үр дүн
Мэдээлэл зүйн 8-р ангийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн нэгэн судалгааны үр дүн
Хөдөлгөөн заасан үйл үг “ 来/ирэх” –ийн аман ярианд хэрэглэх арга болон түүний утгын хийсвэржилт
Интернэтийн үг хэллэг ба хүмүүсийн сэтгэл зүйдэх тусгал
Улаанбаатар хотын автомашины төв замын дагуух хөрсний агрохимийн үзүүлэлтийг судалсан дүнгээс
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨР ШАШНЫГ ХОСЛОН БАРИГЧ СҮҮЛЧИЙН ХААНЫ АСААЖ ЯВСАН ДЭЭЛЭНД ХИЙСЭН СУДАЛГАА
ЕБС-ийн Мэдээлэл зүйн багшийн ажлын ачааллыг багасгах нэгэн хувилбар
ОЁХ ЧАДВАРЫН ТҮВШИНГ ТОГТООХ АРГА ЗҮЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ
“半A半B” БҮТЭЦ БОЛОН ХОЛБОГДОХ БҮТЦИЙН ХАРЬЦУУЛАЛ
"Дизайны ойлголтын уламжлал, шинэчлэлийн асуудалд"
Монгол шатрын дүрсийн зарим онцлог
---------------
<<
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>