Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хичээлийг судалгаа шинжилгээний аргаар явуулсан туршилт үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: Архангай аймгийн БС-ийн "Чанартай боловсрол- өнөөгийн хэрэгцээ"

Илтгэгч:  П.Алтанцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-03

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #шийдэх асуудал #асуудал шийдвэрлэх сургалт

Илтгэл нэмсэн: П.Алтанцэцэг