Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
• Монгол орны гардалавчтан (Chiroptera)-ы судалгааны дүнгээс.

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхэмийн их семинари

Илтгэгч:  Ж.Ариунболд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-09-15

Илтгэлийн хураангуй: .

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Ариунболд