Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ньютоны 2-р хуулийг “нээх” загвар лабораторийн ажил. О.Лагва нар.

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэдээлэл зүйн боловсролын онол, арга зүйн асуудал

Илтгэгч:  Т.Уламбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-19

Илтгэлийн хураангуй: Мэдээллийн технологиор бүтээсэн компьютер загвар лабораторыг  сургалтын  техникт лабораторийг орлуулан ашиглах боллоо.  Эдүгээ өндөр хөгжилтэй, хөгжингүй болон буурай олон оронд физик, хими болон үндсэндээ бүх төрлийн хичээлүүдэд зориулсан загвар лабораторийг хэрэглэж байна. Доктор(Sc.D), профессор О.Лхагва багшаар удирдуулсан их сургуулиуд дундын хамтлаг ЕБС-ийн физикийн 3D загвар лаборатори бүтээх ажлыг ойрын 3 жил гаруй хугацаанд гүйцэтгэсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд Ньютоны 2-р хууль хэмээх алдарт хуулийг суралцагчдаар нээлгэх хөдөлгөөнт дүрслэлтэй, тооцоо туршилтыг үйлдэх боломж бүхий 3D загвар програмыг C# хэлэнд OpenGL Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #виртуаль лаборатори #загварчлал #Ньютоны 2-р хууль

Илтгэл нэмсэн: Т.Уламбаяр