Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээлэл зүйн 8-р ангийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн нэгэн судалгааны үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: МУИС-МКС Мэдээллийн системийн салбар үүсэж, хөгжсөний 10 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Норжинбуу

Хамтран илтгэгч: [Д.Цэдэвсүрэн:09.PRG012]

Илтгэсэн огноо: 2013-11-22

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн агуулга

  Энэхүү илтгэлд Мэдээлэл зүйн 8 дугаар ангийн хөтөлбөрөөр төлөөлүүлэн 12 жилийн сургалтын хөтөлбөр нь хичээл сургалтын ажилд хэрхэн хэрэгжиж байгаа бодит байдлыг тодорхойлох зорилгоор явуулсан судалгааны үр дүнгээс  танилцуулах болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хөтөлбөр #сургалт #мэдээлэл зүй #хичээл

Хавсаргасан файл:

norjio_mzm@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Б.Норжинбуу