Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөдөлгөөн заасан үйл үг “ 来/ирэх” –ийн аман ярианд хэрэглэх арга болон түүний утгын хийсвэржилт

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн МосС-тай хамтарсан "Эрдэм шинжилгээ-Орчуулга судалгаа II"

Илтгэгч:  Б.Ганчулуун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-14

Илтгэлийн хураангуй:

Шилжих хөдөлгөөн заасан “/ирэх” гэдэг  үйл үг–н талаарх судалгаа сүүлийн жилүүдэд судлаачдын анхаарлыг нэлээд татаж судалгааны өгүүллүүд ч гарсаар байна.Үүнд,齐沪扬1996,辛承姬(1998),潘文,申敬善( 2002),鲁晓(2006)、陈贤(2007)、王凤兰(2008)、相原真莉(2010Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хөдөлгөөн заасан үйл үг #үйл үг “来”

Хавсаргасан файл:

orchuulga (2).docx;


Илтгэл нэмсэн: Б.Ганчулуун