Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“半A半B” БҮТЭЦ БОЛОН ХОЛБОГДОХ БҮТЦИЙН ХАРЬЦУУЛАЛ

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн МосС-тай хамтарсан "Эрдэм шинжилгээ-Судалгааны өгүүлэл-II"

Илтгэгч:  Б.Цэцэгбадам

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-14

Илтгэлийн хураангуй: AB бүтэц нь орчин цагийн хятад хэлэнд харьцангуй өргөн хэрэглэгддэг, доромж өнгө аясыг агуулсан бүтэц юм. Тухайлбал: “Суусан суугаагүй хоёрын дунд”, “шинэ биш хуучин ч биш” гэх мэт. Мөн утга ойролцоо “半AB”,“不