Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даах ажилд хийсэн судалгааны зарим үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: БСШУЯ, ШУТИС "Их дээд сургуулийн багш, эрдэмтэн судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл

Илтгэгч:  С.Энхтүвшин

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-07

Илтгэлийн хураангуй:

Энэхүү ажилд МУБИС-ийн ТНУС, ДУТС-ийн 3-р курсын оюутнуудын 2010-2011 оны хичээлийн жилийн хоёр дугаар хагаст хийж гүйцэтгэсэн бүтээлч даалгаварт хийсэн анализын үр дүнг тусгав. Судалгааны гол зорилго нь оюутнуудын бие даан ажиллах чадварын төлөвшлийн түвшинг үнэлэх явдал байв. Судалгаанд дээрх сургуулиудын 205 оюутны бүтээл хамрагдсан болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

Assigment_ShUTIS.pdf;


Илтгэл нэмсэн: С.Энхтүвшин