Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨР ШАШНЫГ ХОСЛОН БАРИГЧ СҮҮЛЧИЙН ХААНЫ АСААЖ ЯВСАН ДЭЭЛЭНД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

Илтгэсэн хурлын нэр: Дүрслэх Урлаг ,Технологи, Дизайны сургалтын тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам.

Илтгэгч:  О.Эрдэнэчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-28

Илтгэлийн хураангуй: XIX зууны сүүлч XX зууны эх.Улаанбаатар хотын Богд хааны Ордон музейн үзмэрт байдаг саа манног торгон дээлд хийсэн судалгааны дүн