Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Улаанбаатар хотын автомашины төв замын дагуух хөрсний агрохимийн үзүүлэлтийг судалсан дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Химийн салбарын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Н.Наранцогт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Улаанбаатар хотын авто замын дагуух хөрсний химийн найрлага

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Улаанбаатар хотын хөрс #Өнгөн хөрс

Илтгэл нэмсэн: Н.Наранцогт