Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Дизайны ойлголтын уламжлал, шинэчлэлийн асуудалд"

Илтгэсэн хурлын нэр: “Дүрслэх урлаг, Дизайн, Технологийн Боловсролын хөгжлийн чиг хандлага“

Илтгэгч:  Ч.Мөнхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй: "Дизайны ойлголтын уламжлал, шинэчлэлийн асуудалд"

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Мөнхбаяр