Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Фарадейн хуулийн загвар лаборатори. О.Лхагва нар

Илтгэсэн хурлын нэр: МХТ ба боловсрол

Илтгэгч:  Т.Уламбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй:

Физик үзэгдлийн зүй тогтлыг туршилтаар илрүүлж дараа нь томъёолдог. Манай орны сургуулиудын физик сургалтын лаборатори байхгүй, эсвэл нэр төдий болсон. Мөн техникт лабораторийг сэргээх үйл явцад хөрөнгө мөнгөний асуудал гарна. Харин загвар лабораторийг сургалтанд нэвтрүүлсэнээр сургуулиуд техникт лабораториос хямд үнээр өргөн хүрээний физик мэдлэг олж авахуйц мөн сэтгэлгээ хөгжүүлэх лабораторитой болох юм. Бид ЕБС-ийн физик сургалтын виртуаль лабораторийг зохион бүтээж хөгжүүлсээр байна.

Дамжуулагч утсаар хийсэн хүрээний талбайгаар нэвтрэн өнгөрч байгаа соронзон урсгалыг өөрчлөхөд уг хүрээгээр гүйдэл гүйх бөгөөд түүнийг индукцийн цахилгаан гүйдэл гэж нэрлэдэг билээ. Энэ үзэгдлийг цахилгаан соронзон индукц гэх ба түүнийг анх 1831 онд Фарадей туршлагаар нээжээ. Энэ хууль нь цаашид төрөл бүрийн цахилгаан мотор, цахилгаан генератор зохион бүтээх үндэс суурь болжээ. Энд Фарадейн хуулийн тооцоот виртуаль лабораторийн ажил боловсруулсанаа танилцуулна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #виртуаль лаборатори #bar magnet #соронзон орон #программчлал #Физик загварчлал #Фарадейн хууль #цахим хэрэглэгдэхүүн

Илтгэл нэмсэн: Т.Уламбаяр