Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Интернэтийн үг хэллэг ба хүмүүсийн сэтгэл зүйдэх тусгал

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн МосС-тай хамтарсан "Эрдэм шинжилгээний орчуулгын өгүүлэл, хэлэлцүүлэг" семинар

Илтгэгч:  Б.Ганчулуун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-31

Илтгэлийн хураангуй: Интернэт нь мэдээлэл харилцаанд голлох үүрэгтэй болохын хэрээр   интернетийн үг хэллэг ч үүнийг дагаад маш их хувьсан өөрчлөгдөн байна. Одоогийн байдлаар интернетийн үг хэллэгийг дотор нь 4-н төрөлд хуваан авч үзэж байна. Энэ нь “Шинээр үүссэн үг хэллэг ”, “ Тоон үг хэллэг”, “Товчилсон  үг хэллэг”, “Тэмдэгт үг хэллэг”. Интернэтийн үг хэллэг нь өөрийн хэлбэр,өнгө төрхтэй,өвөрмөц онцлогтой, тодорхой бүлэг хүмүүсийн тодорхой цаг хугацаан дахь сэтгэлгээг  тусган харуулж байдаг.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #интернэтийн үг хэллэг #хүмүүсийн сэтгэл судлал

Хавсаргасан файл:

orchuulga.docx;


Илтгэл нэмсэн: Б.Ганчулуун