Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн Мэдээлэл зүйн багшийн ажлын ачааллыг багасгах нэгэн хувилбар

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, КМТС-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бага Хурал

Илтгэгч:  Д.Норовсүрэн

Хамтран илтгэгч: [С.Эрхбаяр:09.DID050]

Илтгэсэн огноо: 2011-04-27

Илтгэлийн хураангуй: Мэдээллийн технологи нь аль ч салбар шинжлэх ухаанаас дутахгүй зарим талаараа хэрэглээ өндөртэй шинжлэх ухаан болох нь илт ойлгомжтой болсоор байхад ЕБ-ын зарим сургуулиудад энэхүү хичээлийн ач холбогдлыг үнэлэхгүй байх, бууруулан авч үзэх үзэгдэл ажиглагдсаар байгаа бөгөөд энэ нь ЕБС төгсөгчдийн стандартын мэдлэг чадварын түвшин доогуур байгаа зэргээс харагдаж байна. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Мэдээлэл зүйн боловсрол

Илтгэл нэмсэн: Д.Норовсүрэн