Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ОЁХ ЧАДВАРЫН ТҮВШИНГ ТОГТООХ АРГА ЗҮЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ

Илтгэсэн хурлын нэр: Хаварын Гоёл э/ш хурал

Илтгэгч:  О.Эрдэнэчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-10

Илтгэлийн хураангуй: Энэхүү судалгааны ажил бол 1993 онд МУБИС-д анх багшаар ажилласан үеэс эхлэн дадлага хичээл удирдан заасан үр дүнг хэрхэн бодитоор оюутныг үнэлэх шалгуур боловсруулан улмаар 2000 онд энэ сэдвээр магистрийн зэрэг хамгаалсан болно.Тус сэдвээр тасралтгүй судалгаа хийж байна. 2012 онд их дээд сургуулиудын оёдлын чиглэлийн багш оюутны  э/ш хуралд илтгэл хэлэлцүүлж үр дүнг хэлэлцсэн болно.