Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн БТС-ийн нэгдүгээр курсийн оюутнуудын суралгын амжилтыг харьцуулсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: БТС-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Э.Баатарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-21

Илтгэлийн хураангуй: МУБИС-ийн БТС-ийн нэгдүгээр курсын оюутнуудын сурлагын амжилтын түвшинг судлан дүгнэлт гаргах.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э.Баатарсүрэн