Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цахилгааны загвар лаборатори бүтээхүй. П.Энхцэцэг нар.

Илтгэсэн хурлын нэр: ХААИС-ийн БУС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Т.Уламбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-06

Илтгэлийн хураангуй:

Математик, квант физик, байгалийн ухаан, электроник тооцон бодох техник хөгжсөнөөр орчин үед гурван тулгуур технологи: биотехнологи, нанотехнологи, мэдээллийн технологи бүрэлдэв. Мэдээлийн технологи нь ШУ үйлдвэрлэлийн бүх  салбарыг хамран нэвтэрч байна..
Мэдээллийн технологиор бүтээсэн компьютер загвар лабораторыг  сургалтын  техникт лабораторийн орлуулан ашиглах боллоо.  Эдүгээ хөгжилтэй орон болон буурай олон оронд физик хими болон үндсэндээ бүх төрлийн хичээлүүдэд зориулсан мэдээллийн технологийн лабораторийг хэрэглэж байна. Загвар лабортори нь физикийн тулгуур үзэгдлийг математикаар загварчилж компьютерийн аль нэг хэлнээ буулган OpenGL-ийг ашиглан 2D, 3D дүрс оруулан физик лабортори бүтээж байгаа юм. Энд үл хөдлөх цэнэгийн цахилгаан орон, цахилгаан хэлхээг судлах 3D виртуаль лабораторийн ажлуудыг танилцуулна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Үл хөдлөх цэнэг #виртуаль лаборатори #Цахилгаан орон #Мэдээллийн технологи #цахилгаан хэлхээ

Илтгэл нэмсэн: Т.Уламбаяр