Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Багш мэргэжлийн цогц чадамж"-ийг төлөвшүүлэхэд МХТ-ийн хичээлүүдийн гүйцэтгэх үүрэг

Илтгэсэн хурлын нэр: "Чанартай боловсрол - өнөөгийн хэрэгцээ"

Илтгэгч:  Л.Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-04

Илтгэлийн хураангуй: Энэхүү илтгэлд "Багш мэргэжлийн цогц чадамж" -ийн ерөнхий хүрээний ангилал, тэдгээрийг төлөвшүүлэхэд МХТ ямар дэмжлэг үзүүлэх боломжтойг авч үзэж байгаагаараа онцлогтой. Багшийн цогц чадамж нь багшлахуйн ба суралцахуйн үйл ажиллагаанд чухал байр суурь эзэлнэ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #багшийн цогц чадамж #багшлахуй #мэдлэгт суурилсан нийгэм #МХТ #суралцахуй

Илтгэл нэмсэн: Л.Мөнхтуяа