Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орчуулга: "Онлайн видео лекцээс суралцах нь"

Илтгэсэн хурлын нэр: "Эрдэм шинжилгээ, судалгааны өгүүлэл-II" МУБИС-МаСС-Магадлалын онол статистикийн тэнхим

Илтгэгч:  Б.Норжинбуу

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-10

Илтгэлийн хураангуй:

Энэ судалгааны ажил нь тухайн сургалтыг зохион байгуулж буй багш танхимын хичээлд ашигладаг лекцийг онлайнаар (видео) лекц болгон нэмэлтээр бэлтгэн туршиж түүнд үндэслэн видео лекцын чанарыг судлах болно. Гурван видео загварыг мөн 3 төрлийн сургалт зохион байгуулж туршсан. Загвар 1-г хамгийн эхэнд туршиж, хөгжүүлсэн. Суралцагчидын аман саналыг харгалзан дүн шинжилгээ хийсний дараа загвар 2-г хөгжүүлсэн. Загвар 2-г дараагийн хугацаанд туршсан. Дараа нь, загвар 2-н үр дүнд дүн шинжилгээ хийж загвар 3 боловсруулж, туршиж үзсэн юм.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #э-сургалт #компьютерт суурилан сургалт #танилцуулага видео #видео лекц #компьютерт суурилсан сургалт

Хавсаргасан файл:

norjio_mzm@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Б.Норжинбуу