Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүмүүнлэгийн ухаан дахь орчин үеийн үнэлгээний чиг хандлага
On maximally irregular graphs
ТХБ-н үзэл санааг Хүн орчин хичээлийн агуулгад тусгах боломж
Сагсан бөмбөгчдийн бие бялдрыг боловсронгуй болгоход аэробикийн дасгалыг ашиглах нь
ЛОНДОНГИЙН ОЛИМПОД ОРОЛЦСОН ТАМИРЧДАД СПОРТЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛСАН НЬ
NEW MEDIA ба чанартай сэтгүүлзүй
БНХАУ-ЫН СПОРТЫН ЭШ-НИЙ ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Бага ангийн технологи сургалт хичээлийн чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
Бага ангийн зураг урлалын багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх нь
Сэтгүүлчийн ур чадварын зарим асуудалд
Би асуултыг хэрхэн оновчтой тавьдаг вэ?
МХТ-ийг сургалтанд хэрэглэж буй өнөөгийн байдал
Гэрийн лаборатори
Цахим үнэлгээний материал боловсруулах арга зүй
Электрон үнэлгээний материал боловсруулах аргазүй (нэгэн хувилбар)
Архангай аймгийн Булган сумын “Могойн гол” орчмын эмийн зарим ургамлын гадаад, дотоод бүтэц, бактерийн эсрэг идэвхийг судалсан дүнгээс.
21-р зууны бүжгийн багшийн ур чадвар
Англи хэлний хичээлд мэтгэлцээнийг ашиглах нь
Бүс, орон нутгийн их, дээд сургуулийн хүний нөөцийн хөгжих боломж хэрэгцээ
Сургуулийн менежментэд багшийн имиж бүрдүүлэх хүчин зүйлийг харгалзан үзэх нь
---------------
<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>