Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бүс, орон нутгийн их, дээд сургуулийн хүний нөөцийн хөгжих боломж хэрэгцээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Орон нутгийн мэргэжлийн боловсролын шинэчлэл, тулгамдсан асуудал

Илтгэгч:  С.Баянмөнх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-31

Илтгэлийн хураангуй:

    Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  их, дээд сургуулийн  хүний нөөцийн гол тулгуур нь багш, сурган Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Баянмөнх