Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сагсан бөмбөгчдийн бие бялдрыг боловсронгуй болгоход аэробикийн дасгалыг ашиглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн ДУД-ийн тэнхимийн хамтарсан хэлэлцүүлэг

Илтгэгч:  Д.Уранмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-02-20

Илтгэлийн хураангуй: