Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
On maximally irregular graphs

Илтгэсэн хурлын нэр: МАСС-ийн ЭШ-ий хурал

Илтгэгч:  Б.Хоролдагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-15

Илтгэлийн хураангуй:            

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Хоролдагва