Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн технологи сургалт хичээлийн чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэл багшийн хөгжил

Илтгэгч:  Д.Зориг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-12

Илтгэлийн хураангуй: Бага ангиас нь эхлэн янз бүрийн материалын шинж чанартай танилцуулах загвар үагварчлал хийлгэж сургахад судалгааны гол ач холбогдол оршино.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Зориг