Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Би асуултыг хэрхэн оновчтой тавьдаг вэ?

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч: [Б.Гантуяа:07.PMD040]

Илтгэсэн огноо: 2013-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Асуултыг хичээлд хэрэглэхдээ оновтой тавих

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун-Эрдэнэ