Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ТХБ-н үзэл санааг Хүн орчин хичээлийн агуулгад тусгах боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэлд багшийн хөгжилд

Илтгэгч:  Ц.Пүрэвдорж

Хамтран илтгэгч: [Д.Азжаргал:99.GEN040]

Илтгэсэн огноо: 2013-04-12

Илтгэлийн хураангуй:

Хураангуй:

          Хүний буруутай үйл ажиллагааны үр дүнд Монголд болон дэлхий нийтэд байгаль орчны тэнцвэрт байдал алдагдаж байна.

      Дэлхийн дулаарал

      Цөлжилт

      Хөрсний бохирдол

      Цэвэр усны хомсдол...

Хүн байгалийг ашиглахгүйгээр амьдрах боломжгүй байдаг. Хүн байгалийг ашиглахдаа зөв зохистой, байгальд ээлтэй, эдийн засагт хэмнэлттэй ашиглах нь тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл баримтлалын үнэт зүйл билээ. ТХБ-н үнэт зүйл үзэл баримтлалыг дэлхийн иргэн бүрт төлөвшүүлэхийн

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пүрэвдорж