Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Архангай аймгийн Булган сумын “Могойн гол” орчмын эмийн зарим ургамлын гадаад, дотоод бүтэц, бактерийн эсрэг идэвхийг судалсан дүнгээс.

Илтгэсэн хурлын нэр: Ургамал судлал-Ерөнхий биологийн тэнхмийн мэргэжлийн их семинар. Хамтарсан Б.Саруулзаяа

Илтгэгч:  Т.Мөнхзул

Хамтран илтгэгч: [Ц.Хонгорзул:04.BGB010]

Илтгэсэн огноо: 2014-01-10

Илтгэлийн хураангуй: Архангай аймгийн “Могойн гол” орчмын зарим зүйл эмийн ургамлын гадаад, дотоод бүтцийн онцлог, бактерийн эсрэг идэвхийг судлах, судалгааны арга зүй эзэмших зорилгоор 10 овогт хамаарах 17 зүйл ургамлыг сонгон авч бүтцийн онцлог, бактерийн идэвхийг судалсан үр дүн орсон болно

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Мөнхзул