Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн зураг урлалын багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Архангай дахь Багшийн сургуулийн ЭШХ

Илтгэгч:  Д.Зориг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Судалгаанаас үзэхэд бага ангийн зураг урлалын багшийн хувийн ур чадварыг дээшлүүлэх шаардлага гарч байгаа тул энэхүү судалгааны гол ач холбогдол оршино

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Зориг