Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАГШ, БОЛОВСОН ХҮЧИНД ТАВИГДАХ СТАНДАРТЫГ САЙЖРУУЛАХ ЗАМААР СУРГАЛТЫН ЧАНАР, ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэргэжлийн их семинар

Илтгэгч:  Д.Батсайхан

Хамтран илтгэгч: Т.Эрдэнэчимэг,СӨБС,Урлаг,спортын тэнхим

Илтгэсэн огноо: 2013-03-22

Илтгэлийн хураангуй:

Хүүхэд бүхэн нийгэм, оюун санааны болон бие махбодын хөгжилд хамрагдаж, бага сургуульд амжилттай элсэн орж, суралцах нөхцөл бололцоог бүрэн хангасан сургуулийн өмнөх насны боловсролын сургалт, хөтөлбөрт хамрагдах эрхтэй. Тиймээс ч сургуулийн өмнөх насны боловсролын байгууллагуудын боловсон хүчин, багш нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, тэдэнд чиглэсэн сургалтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь хүүхэд бүр сургуульд амжилттай элсэн орох нөхцлийг хангах чухал алхам юм.”

АНУ-ын Үндэсний Боловсролын Холбооны тэргүүн

Деннис Ван Ройкэл

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Батсайхан