Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дэд бодлого зохиож, түүнийг бодох алгоритмаар дамжуулан суралцагчдад онолын мэдлэг, чадвар олгох боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: КМТС-ийн ЭШБХурал

Илтгэгч:  Ж.Дашдэмбэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Дэд бодлого зохиож, түүнийг бодох алгоритмаар дамжуулан суралцагчдад онолын мэдлэг, чадвар  олгох боломж

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Дашдэмбэрэл