Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гэрийн лаборатори

Илтгэсэн хурлын нэр: КТМС хамтарсан

Илтгэгч:  Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-12-17

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун-Эрдэнэ