Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МХТ-ийг сургалтанд хэрэглэж буй өнөөгийн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС тэнхим

Илтгэгч:  Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-12-10

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун-Эрдэнэ